AKIMist ® “E”
Dezynfekcja za pomocą Suchej Mgły

Rozpylacz Suchej Mgły** AKIMist ® to produkt japońskiej firmy Ikeuchi.
Jest wynikiem dziesiątek lat doświadczeń w konstruowaniu i budowaniu wszelkiego rodzaje dysz rozpylających.
Świetnie sprawdza się również jako urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń. Bardzo drobne krople wytwarzane przez AKIMist ® działają na bakterie i wirusy bezpośrednio na poziomie cząsteczek. Jednocześnie zapewnia ochronę przed negatywnymi skutkami, jakie powstają przy zamoczeniu otaczających przedmiotów czy powierzchni przy tradycyjnych sposobach rozpylania cieczy.

Loading...

AKIMist ®
Urządzenie do dezynfekcji

System AKIMist ® znajduje zastosowanie wszędzie tam,
gdzie wymagana jest dezynfekcja powietrza w pomieszczeniach.

Dezynfekcja Suchą Mgłą** świetnie sprawdza się w:

 • placówkach medycznych
 • gabinetach lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych, itp.
 • placówkach edukacyjnych
 • domach opieki społecznej
 • sklepach i centrach handlowych
 • salonach kosmetycznych, fryzjerskich, samochodowych, itp.
 • biurach i salach konferencyjnych
 • wszelkich innych pomieszczeniach użytku publicznego

Innowacyjny system AKIMist ® japońskiej firmy Ikeuchi rozpyla środek dezynfekcyjny w postaci bardzo drobnych kropel o średnicy poniżej 7.5 µm, które dezynfekują i jednocześnie nawilżają powietrze, w którym są rozpylane.
Sucha Mgła** mieszając się z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu oddziałuje środkiem dezynfekcyjnym bezpośrednio na bakterie i wirusy, które w powietrzu są zawieszone.
Mobilne urządzenie z rozpylaczem AKIMist ® jest odpowiedzią na obecność wirusów unoszących się w powietrzu w postaci mikrokropel uwalnianych z dróg oddechowych człowieka. Mgła w postaci środka dezynfekcyjnego uderza bezpośrednio w wirusy i bakterie, a bardzo małe wymiary kropel umożliwiają
zawieszenie w powietrzu przez długi czas.

Dodatkową zaletą Suchej Mgły** jest jej bezpieczeństwo dla przedmiotów czułych na zalanie lub zamoczenie. Krople, które zawiera, nie zwilżają przedmiotów***. Dzięki temu wilgoć zawarta w powietrzu nie zagraża urządzeniom elektronicznym, dokumentacji czy innym delikatnym przedmiotom.
Pozwala przeprowadzić proces dezynfekcji pomieszczenia bez zabezpieczania tych przedmiotów przed zalaniem.

Systemy rozpylania suchej mgły AKIMist ® mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy zdezynfekować pomieszczenie i unicestwić wirusy w powietrzu. Tradycyjne metody dezynfekcji opierają się na rozpylaniu środków dezynfekujących na powierzchnie dotykane przez ludzi. Przewaga AKIMist ® nad tradycyjnymi metodami dezynfekcji polega na tym, iż działa on rozpylających środek dezynfekujący w powietrzu i nie powoduje zwilżenia przedmiotów będących w zasięgu pracy urządzenia.

System rozpylania AKIMist ® może być użyty zarówno jako w pełni funkcjonalna instalacja stała,
jak również jako mobilny zestaw do dezynfekcji.

AKIMist ®
Urządzenie do nawilżania

System AKIMist ® ma zastosowanie wszędzie,
gdzie wymagane jest zwiększenie wilgotności powietrza w sposób bezpieczny i trwały.

Nawilżanie Suchą Mgłą** znajduje zastosowanie w procesach:

 • kontroli wilgotności powietrza
 • oczyszczania powietrza z kurzu i pyłu
 • zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym
 • wspomaganiu klimatyzacji w schładzaniu pomieszczeń
 • poprawie jakości wytwarzanych produktów
 • zastosowaniach, gdzie ważna jest odpowiednia wilgotność powietrza, a niedopuszczalne jest zwilżenie powierzchni

Wykonując swoje zadanie Sucha Mgła** nie powoduje zwilżenia przedmiotów w swoim otoczeniu***,
przez co jest bezpieczna dla otoczenia i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach.

Innowacyjny system AKIMist ® japońskiej firmy Ikeuchi rozpyla tzw. Suchą Mgłę**, która zawiera bardzo drobne krople cieczy (średnia średnica poniżej 7.5 µm).
Tak drobne krople unoszą się w powietrzu powodując wzrost jego wilgotności.
Przy tradycyjnych sposobach rozpylania krople są większe, przez co rozpylana mgiełka często zwilża otaczające przedmioty powodując ich uszkodzenie i zniszczenie. Sucha Mgła** jest bezpieczna dla otoczenia***, ponieważ nie powoduje zwilżenia powierzchni, z którymi ma styczność. Dzięki temu wilgoć zawarta w powietrzu nie zagraża urządzeniom elektronicznym, dokumentacji i innych delikatnym przedmiotom.
Pozwala to kontrolować wilgotność w miejscach, gdzie do tej pory było to niemożliwe.

Branże, w których stosuje się rozpylacze Suchej Mgły:

 • przemysł samochodowy
 • lakiernie
 • produkcja elektroniki
 • branża medyczna
 • hodowla zwierząt i roślin
 • drukarnie

System rozpylania AKIMist

System rozpylania AKIMist ® może być użyty do nawilżania zarówno jako w pełni funkcjonalna instalacja stała z własnym system automatycznego sterowania, jak również jako mobilny zestaw ze zbiornikiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE DEZYNFEKCJI AKIMist
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE NAWILŻANIA AKIMist

Jedno urządzenie do wielu zastosowań

Zalety systemu AKIMist ®

System AKIMist 

 • Kompaktowa obudowa
 • Energooszczędność
 • Wysoka wydajność
 • > 4 m skutecznego zasięgu
 • Do 4 głowic w jednym urządzeniu
 • Antybakteryjny zbiornik wody
 • Możliwość aplikacji agresywnych mediów
 • Nadaje się do systemów automatycznej kontroli wilgotności

Rozpylacze AKIMist ® – nawilżanie i dezynfekcja

** Określenie Sucha Mgła określa ultra delikatną jednolitą mgłę o średnicy kropel 10 μm lub mniejszej.
Ponieważ wyjątkowo drobne krople Suchej Mgły nie zostają rozbite podczas kontaktu z przedmiotami, takimi jak ściany i ludzie, nie zwilżają tych powierzchni.
*** Należy przyjąć bezpieczny dystans wynoszący 1 metr przy ciśnieniu powietrza 0.3 MPa
**** Dla dyszy typu 03C przy ciśnieniu powietrza 0.3 MPa