AKIMist ®
Dezynfekcja za pomocą Suchej Mgły**

Rozpylacz Suchej Mgły** AKIMist ® to produkt japońskiej firmy Ikeuchi.
AKIMist ® jest efektem wielu lat pracy i doświadczeń w konstruowaniu i budowaniu
wszelkiego rodzaje dysz rozpylających ciecze.

Jeśli do wytworzenia Suchej Mgły** użyty zostanie środek dezynfekujący, uzyskujemy w pomieszczeniu jednorodną mieszankę cząsteczek powietrza i środka dezynfekującego. Zawieszone w powietrzu krople środka dezynfekującego oddziałują bezpośrednio na bakterie i wirusy znajdujące się w powietrzu, dzięki temu zostają zneutralizowane zanim opadną na powierzchnie dotykane przez człowieka (biurka, klamki, komputery, itp.). Jest to znacząca przewaga nad tradycyjnymi sposobami dezynfekcji powierzchni, które polegają głównie na zwilżaniu powierzchni płaskich.

Badania wykazują (1), że wirusy po uwolnieniu się z dróg oddechowym mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez długi czas i przemieszczać się nad przeszkodami pokonując znaczne odległości. Wyniki badań ukazuje poniższy film:

Dlatego tak ważne jest, aby zatrzymać wirusa jak najszybciej, tuż po jego uwolnieniu poza organizm człowieka. Naukowcy szacują, że pojedynczy kaszel lub kichnięcie może wyprodukować nawet 100 000 mikrokropel zawierających wirusa. Każda z tych kropel może mieć średnicę nawet 10 µm.
System AKIMist ® cechuje się wytwarzaniem kropli o średniej średnicy
wynoszącej 7.5 µm, co powoduje, że nawet krótkie rozpylenie środka dezynfekującego w pomieszczeniu, w którym przebywają osoby chore na COVID-19, zmniejsza ryzyko rozprzestrzenienia wirusa i zarażenia osób obecnych w pomieszczeniu, ale również osób, które dopiero do tego pomieszczenia wejdą.

Rozpylając w powietrzu środek dezynfekujący rozpylacz AKIMist ® działa na wirusy i bakterie na dwa sposoby:

1. rozprzestrzenienie środka dezynfekującego w postaci kropel tak małych,
jak krople uwolnione do powietrza podczas kichnięcia lub kaszlu
2. nawilżenie powietrza, czyli podniesienie względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Podnosząc wilgotność powietrza skraca czas żywotności wirusów.

Badania naukowe udowodniły (2), że przy wilgotności powietrza 50-70 % czas życia wirusów znajdujących się w powietrzu jest znacząco krótszy, niż przy niższej wilgotności. Niestety, zwykle wilgotność w naszych mieszkaniach jest dużo niższa, a w biurach, gdzie wymiana powietrza odbywa się głównie za pomocą systemów wentylacji i klimatyzacji, może wynosić nawet poniżej 30%.
Przy małej wilgotności powietrza wirusy mogą przetrwać w pomieszczeniu bardzo długi czas.

Zastosowanie systemu AKIMist ® podnosi wilgotność powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie znacząco skracając żywotność obecnych tam bakterii i wirusów.

Przy wilgotności powietrza na poziomie 50% tylko 1% wirusów przeżyje w pomieszczeniu 2 dni.

Niemożliwą do przecenienia zaletą stosowania rozpylaczy AKIMist ® jest ochrona otaczających przedmiotów przed negatywnymi skutkami zalania przy tradycyjnych sposobach rozpylania cieczy.
AKIMist ® wytwarza krople, które unoszą się w powietrzu dłużej, niż większe krople powstające przy zwykłych sposobach rozpylania. Bardzo drobne krople Suchej Mgły** (średnia średnica wynosząca 7.5 µm****) odbijają się od twardszych powierzchni, zamiast ulec na nich zniszczeniu.
Dzięki temu nie powodują nadmiernej kondensacji, zalania, korozji czy zwilżenia takich przedmiotów, jak komputery, dokumenty, elementy metalowe, itp.

Loading...

AKIMist ®
Urządzenie do dezynfekcji

Dzięki rozpylaniu Suchej Mgły** o bardzo drobnych kroplach innowacyjny system AKIMist ® znajduje zastosowanie
jako urządzenie dezynfekujące skutecznie i bezpiecznie funkcjonujące w pomieszczeniach.
Dokładnie rozprowadza czynnik dezynfekujący w całej przestrzeni, w której jest on rozpylany.
Sucha Mgła** zawierająca czynnik dezynfekujący unosi się w powietrzu w postaci kropel o średniej średnicy 7.5 µm****,
dzięki czemu tworzy jednorodną zawiesinę i pozostaje w zawieszeniu dłużej, skuteczniej zabijając wirusy i bakterie oraz nawilżając powietrze.
Dodatkowo, dzięki tak małym kroplom, Sucha Mgła** jest bezpieczna dla otoczenia, ponieważ nie powoduje zwilżania bądź zalania otaczających obiektów.
System AKIMist ® z powodzeniem stosuje się w pomieszczeniach biurowych czy gabinetach,
gdzie nie wymaga dodatkowych środków ochronnych dla komputerów, dokumentów, itp.

Dezynfekcja Suchą Mgłą** świetnie sprawdza się w:

 • placówkach medycznych
 • gabinetach lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych, itp.
 • placówkach edukacyjnych
 • domach opieki społecznej
 • sklepach i centrach handlowych
 • salonach kosmetycznych, fryzjerskich, samochodowych, itp.
 • biurach i salach konferencyjnych
 • wszelkich innych pomieszczeniach użytku publicznego

Przenośny rozpylacz AKIMist ® jest odpowiedzią na obecność wirusów unoszących się w powietrzu w postaci mikrokropel uwalnianych z dróg oddechowych człowieka. Mgła w postaci środka dezynfekcyjnego uderza bezpośrednio na wirusy,
a bardzo małe wymiary kropel umożliwiają środkom dezynfekującym działanie przez długi czas.

Systemy rozpylania suchej mgły AKIMist ® mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie należy zdezynfekować pomieszczenie i niemożliwe jest zastosowanie tradycyjnych rozwiązań rozpylających powodujących zwilżenie przedmiotów będących w zasięgu pracy urządzenia.

System rozpylania AKIMist ® może być użyty zarówno jako w pełni funkcjonalna instalacja stała,
jak również jako przenośny rozpylacz, który można swobodnie przemieszczać.

Gdzie można zastosować
system AKIMist ®:

System AKIMist

 • Biura
 • Urzędy
 • Domy opieki
 • Supermarkety i centra handlowe
 • Szpitale i jednostki medyczne
 • Antybakteryjny zbiornik wody
 • Możliwość aplikacji agresywnych mediów
 • Nadaje się do systemów automatycznej kontroli wilgotności

Dezynfekcja na poziomie cząsteczek – bezpośrednie uderzenie w bakterie
i wirusy.

** Określenie Sucha Mgła określa ultra delikatną jednolitą mgłę o średnicy kropel 10 μm lub mniejszej.
Ponieważ wyjątkowo drobne krople Suchej Mgły nie zostają rozbite podczas kontaktu z przedmiotami, takimi jak ściany i ludzie, nie zwilżają tych powierzchni.
*** Należy przyjąć bezpieczny dystans wynoszący 1 metr przy ciśnieniu powietrza 0.3 MPa
**** Dla dyszy typu 03C przy ciśnieniu powietrza 0.3 MPa

Przypisy i źródła:
(1) – https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-microdroplets-talking-breathing-spread-covid-19/
(2) – https://www.condairgroup.com/humidity-health-wellbeing/scientific-studies/effects-of-air-temperature-and-relative-humidity-on-coronavirus-survival-on-surfaces