Project Description

Kontrola wilgotności
w procesach produkcyjnych

Problemy związane z niskim poziomem wilgotności i/lub brakiem kontroli wilgotności w produkcji dla wszystkich rodzajów gałęzi przemysłu

 • Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi
 • Osiadanie cząstek kurzu i pyłu do produktów końcowych (wady produktu)
 • Źródło pożaru/wybuchu
 • Wady produktu i/lub zniszczenie produktów podczas produkcji
 • Problemy środowiska pracy spowodowane niską wilgotnością (zwolnienia lekarskie) lub wyładowania elektrostatyczne
 • Wybuch pyłu
 • Porażenie prądem pracowników i sprzętu
 • Zanieczyszczenie komponentów
 • Pogorszenie właściwości produktu
 • Awarie, wyłączenia, awarie urządzeń i maszyn
 • Przyleganie i/lub odpychanie między przedmiotami

Więcej informacji na temat problemów spowodowanych niską wilgotnością w różnych branżach można znaleźć w tym artykule.

Rozwiązanie: energooszczędne systemy kontroli wilgotności w produkcji
Aby obniżyć wewnętrzne zużycie energii w zakładzie produkcyjnym, wystarczy zastąpić obecne rozwiązanie nawilżania systemem opartym o rozpylacze AKIMist ®. Tradycyjne układy nawilżania wykorzystują proces spalania (np. oleju opałowego) do wytworzenia nawilżającej pary. Systemy nawilżania AKIMist korzystają jedynie z cieczy i sprężonego powietrza, zatem zużywają mniej energii elektrycznej i są bardziej przyjazne środowisku.

Podczas tradycyjnego nawilżania parą generowane jest ciepło. Nasze systemy kontroli wilgotności rozpylają nieprzepuszczalną mgiełkę, która ochładza się podczas parowania w środowisku pracy. Powoduje to oszczędność na kosztach zasilania i utrzymania klimatyzacji.

System AKIMist

Loading...

Przykłady systemów / produktów używanych w tej aplikacji
Przemysłowy system nawilżania AirAKI ® (AKIMist ®)

Instalacja stała z rozpylaczami Suchej Mgły lub przenośny zestaw nawilżający

Korzyści

 • Rozwiązanie dwóch problemów jednocześnie: zmniejszenie elektryczności statycznej i kosztów energii
 • Znacząca redukcja kosztów energii przy niższym zużyciu energii elektrycznej
 • Chłodzenie i nawilżanie bez zamaczania środowiska, przedmiotów i pracowników
 • Usprawnij prędkości produkcji i jakość, kontrolując wyniki końcowe produktu, poziom wilgotności i temperatury.

Jednostka natryskowa GSIM